Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
147

I C 467/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C .467/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Agnieszka Jakubiszyn –Turkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Molka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2103 r. w Głogowie sprawy z powództwa : · R. B. przeciwko : (...) S.A V. (...) w W. o zapłatę I .zasądza od strony pozwanej C. Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda R. B. kwotę 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 434/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 434/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa E. W. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. W. kwotę 55.000,00 złotych (pięćdzie
Czytaj więcej»

II K 779/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2015-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 779/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Mudryk Protokolant: Katarzyna Ratajczak w obecności ---------------------------- prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2014 r. sprawy: G. K. ( K. ) syna: E. i J. , zd. (...) , urodzonego: (...) w G. , zamieszkałego: ul. (...) , (...)-(...) G. , oskarżonego o to, że: I. w okresi
Czytaj więcej»

II K 549/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-10-11

Data publikacji: 2013-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 549/12 2 Ds. 279/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Daniel Ludwiczak Protokolant: Mariola Ratuś przy udziale Marcina Knurowskiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie po rozpoznaniu na rozprawie dnia 11 października 2012 roku sprawy K. W. ( W. ), syna E. i L. z domu C. urodzonego w dniu (...) w G. , oskarżonego o to, że: w nocy z 28/29.01.2012 roku w C. p
Czytaj więcej»

II K 927/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-10-04

Data publikacji: 2013-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 927/12 3 Ds 107/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 października 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Molisak Protokolant: Patrycja Czarkowska przy udziale Prokuratora: Marcina Bobola po rozpoznaniu dnia 04 października 2012 roku sprawy M. P. ( P. ) syna K. i A. zd. P. urodzonego (...) w G. zamieszkałego (...)-(...) G. , ul. (...) oskarżonego o to, że: I w dniu 30 maja 2011r. w G. , przebywając w rejonie sklepu
Czytaj więcej»

II K 970/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-11-13

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 970/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Głogowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Piotrowska Protokolant: Patrycja Czarkowska Przy udziale Prokuratora ----------------------------- po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2012 r. sprawy 1/ M. J. ( J. ) syna : J. i S. z domu J. , urodzonego : dnia (...) r. w G. , zamieszkałego : (...)-(...) Z. 10/4, oskarżonego o to, że: w dniu 06 kwietnia 2012 r. w L. , w
Czytaj więcej»

II K 1239/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-10-18

Data publikacji: 2013-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 1239/12 1 Ds. 1782/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2012r Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Małgorzata Kujawińska Ławnicy: ------------------------------- Protokolant: Ewelina Frątczak w obecności ---- Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód po rozpoznaniu dnia 18 października 2012r sprawy: A. S. ( S. ) urodz. (...) w G. syna M. i M. zd. W. oskarżonego o to, że: w dniu 13 sierpn
Czytaj więcej»

I C 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-06-27

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 344/13 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa (...) .á r.l. z siedzibą w L. ( L. ) przeciwko J. G. ( G. ) o zapłatę I zasądza od pozwanego J. G. na rzecz strony powodowej (...) .á r.l. z siedzibą w L. ( L. ) kwotę 159,000 złotyc
Czytaj więcej»

I C 346/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-04-17

Data publikacji: 2013-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 346/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa H. D. (1) i A. G. przeciwko S. D. o zapłatę zachowku I zasądza od pozwanego S. D. na rzecz powódki A. G. kwotę 9.473,59 złotych (dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy 59/100 z
Czytaj więcej»

I C 387/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-04

Data publikacji: 2013-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C.387/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2013 r Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR A. T. Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Molka po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa: M. D. przeciwko : J. S. o zapłatę powództwo oddala Sędzia: Sygn. akt I C 387/12 UZASADNIENIE Powódka, M. D. domagała się w pozwie przeciwko J. S. zasądzenia kwoty 588zł tytułem wynagrodzenia za grudzień.
Czytaj więcej»