Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
142

III RC 349/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 349/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w następującym w składzie Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant st. sekr. sądowy Ewelina Frątczak na rozprawie dnia 17 października 2016 r. w G. sprawyz powództwa B. M. przeciwko U. Ł. i W. Ł. o ustanowienie rozdzielności majątkowej powództwo oddala. Sygn. akt III RC 349/15 UZASADNIENIE Powód B. M. w pozwie z dnia 11 maja 201
Czytaj więcej»

II K 1358/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-01-22

Data publikacji: 2013-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 1358/11 3 Ds.334/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Małgorzata Kujawińska Ławnicy: ------------------------------- Protokolant: Patrycja Czarkowska w obecności Radosława Pencakowskiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie po rozpoznaniu dnia 22 stycznia 2013r sprawy: M. C. (1) ( C. ) urodz. (...) , W. , syna S. i J. zd. S. , oskarżonego o to, że: w dniu 11 maja 2011 r
Czytaj więcej»

I Ns 318/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 318/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Gabrysz Protokolant: sekr. sąd. Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w K. przy udziale Gminy Miejskiej G. o zasiedzenie służebności przesyłu I stwierdza, że z dniem 07 lipca 2013 roku wnioskodawca (...) S.A. w K. nabył przez zasiedzenie na czas nieokreślony służeb
Czytaj więcej»

I C 1804/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-22

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1804/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddziału Terenowego we W. przeciwko D. N. ( N. ) o zapłatę I zasądza od pozwanej D. N. na rzecz strony powodowej Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddz
Czytaj więcej»

I C 942/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-11-08

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Organozator tutystyki ponosi odpowiedzialność w przypadku nienależytego wykonania umowy, za szkodę majątkową i niemajątkową ( zamarnowany urlop)
Sygn. akt I C 942/12 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 listopada 2013 roku. Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Szczepanowski Protokolant: sekr. sąd. Urszula Adamczak po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa E. P. i M. P. przeciwko Centrum (...) Sp. z o.o. w P. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Centrum (...) Sp. z o.o. w P. na rzecz powódki E. P. kwotę 467,35 zł (
Czytaj więcej»

I C 1499/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-12-13

Data publikacji: 2013-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1499/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2012 roku w Głogowie sprawy z powództwa (...) Przedsiębiorstwa (...) Spółki z o graniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Zespołowi (...) w G. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Zespołu (...) w G. na rzecz strony powod
Czytaj więcej»

I C 1665/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-01-30

Data publikacji: 2013-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: odpowiedzialność odszkodowawcza gminy na podstawie art.18 ust.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn.tekst: Dz.U.z 2005 r Nr 31, poz.266) w związku z art.417 kc, nie obejmuje przypadającej na dany lokal mieszkalny części kredytu zaciągniętego przez spóldzielnię mieszkaniową na sfinansowanie kosztów budowy tego lokalu"
Sygn. akt I C 1665/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Gabrysz Protokolant: Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2013 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko A. C. i L. C. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych A. C. i L. C. na rzecz strony powodowej Gminy G. kwotę 29.150,66 złotych (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdzie
Czytaj więcej»

I C 1417/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Przeznaczenie przez powiat środków uzyskanych tytułem opłaty za wydanie karty pojazdu, pobranej na podstawie par.1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.Nr 137, poz.1310), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie oznacza wyzbycie się wzbogacenia (art.409 kc)
Sygn. akt I C 1417/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Gabrysz Protokolant: Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) na rzecz powoda R. M. kwotę 425 złotych (czterysta dwadzieścia pięć złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 1796/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1796/12 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa (...) .á r.l. z siedzibą w L. ( L. ) przeciwko P. S. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od strony powodowej (...) .á r.l. z siedzibą w L. ( L. ) na rzecz pozwanego P. S. kwotę 197,0
Czytaj więcej»

I C 434/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 434/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa E. W. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. W. kwotę 55.000,00 złotych (pięćdzie
Czytaj więcej»