Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
142

III RC 605/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 605/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2014 r. w Głogowie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko W. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej W. B. na rzecz powoda A. B. (1) kwotę 1650 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt) wraz z odsetkami ustawowymi o
Czytaj więcej»

III RC 53/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Sygn. akt III RC 53/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. w G. sprawy z powództwa G. B. przeciwko H. B. (1) o podwyższenie alimentów I powództwo oddala; II nieuiszczone w sprawie koszty sądowe zalicza na rachunek Skarbu Państwa. Sygn. akt III RC 53/16
Czytaj więcej»

III RC 712/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Sygn. akt III RC 712/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Małgorzata Witkowska - Szabłykin Ławnicy --------------------------------------- Protokolant sekr. sądowy Paulina Krawczyk Po rozpoznaniu na rozprawie dnia 15 marca 2016 roku w G. sprawy z powództwa mał. Z. K. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową – matkę J. C. przeciwko M. K. (1) o podwyższenie alim
Czytaj więcej»

I Ns 315/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 315/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Gabrysz Protokolant: sekr. sąd. Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w K. przy udziale Gminy Miejskiej G. o zasiedzenie służebności przesyłu I stwierdza, że z dniem 28 maja 2010 roku wnioskodawca (...) S.A. w K. nabył przez zasiedzenie na czas nieokreślony służebn
Czytaj więcej»

I Ns 318/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 318/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Gabrysz Protokolant: sekr. sąd. Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w K. przy udziale Gminy Miejskiej G. o zasiedzenie służebności przesyłu I stwierdza, że z dniem 07 lipca 2013 roku wnioskodawca (...) S.A. w K. nabył przez zasiedzenie na czas nieokreślony służeb
Czytaj więcej»

I Ns 318/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 318/16 UZASADNIENIE Po ostatecznym sprecyzowaniu żądania, w związku z ujawnieniem w toku postępowania, iż własności objętej wnioskiem nieruchomości Gmina Miejska G. nie nabyła na podstawie decyzji komunalizacyjnej (jak podano w uzasadnieniu wniosku), wnioskodawca (...) S.A. w K. wniósł o stwierdzenie, iż najpóźniej z dniem 6 lipca 2013 r. nabył przez zasiedzenie na czas nieokreślony służebność przesyłu na stanowiącej własność uczestniczki postępowania Gminy Miejskiej G. nieruchomo
Czytaj więcej»

I Ns 315/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 315/16 UZASADNIENIE (...) S.A. w K. wniósł o stwierdzenie, iż z dniem 27 maja 2010 r. lub najpóźniej z dniem 6 grudnia 2010 r. nabył przez zasiedzenie na czas nieokreślony służebność przesyłu na stanowiącej własność uczestniczki postępowania Gminy Miejskiej G. nieruchomości w obrębie działek ewidencyjnych nr (...) , położoną w G. , w pasie o szerokości 7,6 m (po 3,8 m od osi linii). Uczestniczka postępowania wniosła o oddalenie wniosku. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Prze
Czytaj więcej»

III RC 491/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Sygn. akt III RC 491/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Małgorzata Witkowska - Szabłykin Ławnicy --------------------------------------- Protokolant sekr. sądowy Paulina Krawczyk Po rozpoznaniu na rozprawie dnia 19 stycznia 2016 roku w G. sprawy z powództwa mał. A. P. (1) i M. P. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową – matkę A. P. (2) przeciwko D. P.
Czytaj więcej»

III RC 893/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 893/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. w Głogowie sprawy z powództwa mał. P. C. działającej przez przedstawicielkę ustawową M. C. (1) przeciwko M. C. (2) o podwyższenie alimentów I alimenty zasądzone od pozwanego M. C. (2) na rzecz małoletnie
Czytaj więcej»

III Nsm 842/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-03-16

trafność 100%

Sygn. akt III Nsm 842/15 POSTANOWIENIE Dnia 2 marca 2016 r. S. R. w G. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w G. na rozprawie sprawyz wniosku A. D. (1) z udziałem R. D. o zmianę kontaktów z małoletnią A. D. (2) p o s t a n a w i a I zmienić sposób kontaktów uczestnika postępowania R. D. z małoletnią córka A. D. (2) o tyle tylko, iż: - w miejsce kontak
Czytaj więcej»