Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
121

I C 467/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C .467/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Agnieszka Jakubiszyn –Turkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Molka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2103 r. w Głogowie sprawy z powództwa : · R. B. przeciwko : (...) S.A V. (...) w W. o zapłatę I .zasądza od strony pozwanej C. Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda R. B. kwotę 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 1444/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-01-24

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1444/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko P. G. o wydanie nieruchomości I nakazuje pozwanemu P. G. , aby wydał stronie powodowej Agencji Nieruchomości Rolnych w W. nieruchomość nie
Czytaj więcej»

II K 512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-05-17

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 512/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Mudryk Ławnicy: ---------------------- Protokolant: Katarzyna Ratajczak w obecności ----------------------------- prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2013r. sprawy: 1 R. W. (1) ( (...) ) s. K. i I. , zd. T. , ur. (...) w G. , zam. (...) , (...)-(...) Ż. , oskarżonego o to, że: I. w dniu 12 grudnia
Czytaj więcej»

II K 1631/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1631/12 3 Ds. 583/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Daniel Ludwiczak Protokolant: Mariola Ratuś w obecności Katarzyny Kasperczak Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie po rozpoznaniu na rozprawie dnia 15 lutego 2013 roku sprawy K. P. (1) , syna Z. i M. z domu J. , urodzonego (...) w G. , oskarżonego o to, że: I. w okresie od września 2008 roku do 17 lipca 2012 r
Czytaj więcej»

III RC 939/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: częściowo uwzględniono powództwo
Sygn. akt III RC 939/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant st. sąd. A. O. po rozpoznaniu na rozprawie dnia 12 marca 2014 r. w G. sprawy z powództwa mał. M. J. dział. przez przedstawicielkę ustawową S. W. przeciwko Z. J. o podwyższenie alimentów I alimenty od pozwanego Z. J. na rzecz mał. powoda M. J. - w kwocie po 350 złotych mies
Czytaj więcej»

III RC 217/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-06-05

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 217/13 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2013 r. w Głogowie sprawy z powództwa mał. M. S. (1) działającej przez przedstawicielkę ustawową S. S. przeciwko M. S. (2) o zasądzenie alimentów I zasądza alimenty od pozwanego M. S. (2) na rzecz małoletn
Czytaj więcej»

III RC 1051/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2015-08-18

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 1051/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. w Głogowie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko R. S. o ustanowienie rozdzielności majątkowej I ustanawia rozdzielność majątkową pomiędzy powódką M. S. (1) oraz pozwanym R. S. , którzy zawarli z
Czytaj więcej»

II K 779/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2015-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 779/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Mudryk Protokolant: Katarzyna Ratajczak w obecności ---------------------------- prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2014 r. sprawy: G. K. ( K. ) syna: E. i J. , zd. (...) , urodzonego: (...) w G. , zamieszkałego: ul. (...) , (...)-(...) G. , oskarżonego o to, że: I. w okresi
Czytaj więcej»

III RC 664/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 664/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. w Głogowie sprawy z powództwa E. B. (1) przeciwko T. B. (1) o zaspokojenie potrzeb rodziny I zasądza od pozwanego T. B. (1) na rzecz powódki E. B. (1) tytułem przyczyniania się do zaspokajania potr
Czytaj więcej»

III RC 71/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2015-04-08

Data publikacji: 2015-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 71/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant Maciej Lew po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 kwietnia 2015 r. w G. sprawyz powództwa małoletniej A. D. działającej przez przedstawicielkę ustawową E. P. przeciwko M. D. o zasądzenie alimentów I zasądza alimenty od pozwanego M. D. na rzecz małoletniej A. D. w kwocie
Czytaj więcej»