Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
153

I C 346/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-04-17

Data publikacji: 2013-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 346/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa H. D. (1) i A. G. przeciwko S. D. o zapłatę zachowku I zasądza od pozwanego S. D. na rzecz powódki A. G. kwotę 9.473,59 złotych (dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy 59/100 z
Czytaj więcej»

I C 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-06-27

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 344/13 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa (...) .á r.l. z siedzibą w L. ( L. ) przeciwko J. G. ( G. ) o zapłatę I zasądza od pozwanego J. G. na rzecz strony powodowej (...) .á r.l. z siedzibą w L. ( L. ) kwotę 159,000 złotyc
Czytaj więcej»

I C 387/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-04

Data publikacji: 2013-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C.387/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2013 r Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR A. T. Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Molka po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa: M. D. przeciwko : J. S. o zapłatę powództwo oddala Sędzia: Sygn. akt I C 387/12 UZASADNIENIE Powódka, M. D. domagała się w pozwie przeciwko J. S. zasądzenia kwoty 588zł tytułem wynagrodzenia za grudzień.
Czytaj więcej»

I C 434/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 434/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa E. W. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. W. kwotę 55.000,00 złotych (pięćdzie
Czytaj więcej»

I C 467/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C .467/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Agnieszka Jakubiszyn –Turkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Molka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2103 r. w Głogowie sprawy z powództwa : · R. B. przeciwko : (...) S.A V. (...) w W. o zapłatę I .zasądza od strony pozwanej C. Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda R. B. kwotę 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 1417/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Przeznaczenie przez powiat środków uzyskanych tytułem opłaty za wydanie karty pojazdu, pobranej na podstawie par.1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.Nr 137, poz.1310), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie oznacza wyzbycie się wzbogacenia (...)
Sygn. akt I C 1417/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Gabrysz Protokolant: Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) na rzecz powoda R. M. kwotę 425 złotych (czterysta dwadzieścia pięć złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 1447/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-08-07

Data publikacji: 2013-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1447/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Jakubiszyn-Turkiewicz Protokolant: sekr. sąd. Joanna Czerniak po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2013 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa K. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej Oddziałowi we W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej Oddział we W. na rzecz powoda K. F. kwotę 7.000
Czytaj więcej»

I C 2163/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

S a.a.Sygn. akt I C 2163/15 UZASADNIENIE Strona powodowa Gmina Miejska w G. – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w G. w pozwie z dnia 16 listopada 2015 r. skierowanym przeciwko pozwanym L. Z. (1) , D. Z. , W. Z. i U. B. (1) domagała się orzeczenia wobec pozwanych eksmisji z pomieszczenia tymczasowego położonego w G. przy ul. (...) . Uzasadniając swoje stanowisko strona powodowa podała, iż 01.07.2014 r. zawarła z pozwanymi umowę najmu na pomieszczenie tymczasowe położone w G. przy ul.(...) . Umowa z
Czytaj więcej»

I C 1804/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-22

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1804/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddziału Terenowego we W. przeciwko D. N. ( N. ) o zapłatę I zasądza od pozwanej D. N. na rzecz strony powodowej Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddz
Czytaj więcej»

I C 2447/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 2447/14 UZASADNIENIE Powód K. P. domagał się w pozwie skierowanym przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. zasądzenia kwoty 10.000,00zł tytułem świadczenia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. W uzasadnieniu żądania powód podał ,że w dniu 08.09.2011r. uległ wypadkowi w pracy w wyniku którego doznał całkowitego zwichnięcia stawu łokcia prawego. Leczenie urazu zakończyło się operacją. Po zabiegu pozostał przykurcz i duża blizna , a nadto wystąpiła pour
Czytaj więcej»