Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
147

I C 2447/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2447/16 Dnia 22 grudnia 2016 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSR Agnieszka Jakubiszyn-Turkiewicz po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2016r. w Głogowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: K. P. przeciwko : (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek skargi powoda na postanowienie referendarza sądowego z dnia 25 sierpnia 2016r. w przedmiocie szczegółowego rozliczenia kosztów procesu p o s t a n a w i a : utrzymać zaskar
Czytaj więcej»

II K 1351/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1351/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Ludwiczak Protokolant: st.sekr.sąd. Urszula Ziober przy udziale Prokuratora: --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 10 lutego 2017 r. i 4 kwietnia 2017 r. sprawy: Z. G. (1) ( G. ) syna W. i C. z domu K. , ur. (...) w G. oskarżonego o to, że: w dniu 10 września 2016 r. w mieszkaniu przy ul. (...) w G. , szarpiąc za odzież, bijąc
Czytaj więcej»

III RC 259/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2017-03-01

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Sygn. akt III RC 259/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2017 r. w G. sprawy z powództwa A. W. (1) przeciwko A. W. (2) o obniżenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt. III RC 259/16 UZASADNIENIE Powód A. W. (1) wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych na
Czytaj więcej»

III RNs 164/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2017-01-16

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Sygn. akt III Ns 164/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Małgorzata Witkowska – Szabłykin Ławnicy Protokolant Justyna Rodak po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2017 roku w Głogowie na rozprawie sprawyz wniosku P. G. przy udziale K. G. i M. G. o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną postanawia I oddalić wniosek; II orzec, że każdy z uczestników ponosi kos
Czytaj więcej»

III RC 459/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Sygn. akt III RC 459/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant Ewelina Frątczak po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. w Głogowie sprawy z powództwa E. L. przeciwko Z. L. o zasądzenie alimentów I zasądza od pozwanego Z. L. na rzecz powódki E. L. alimenty w kwocie po 250 (dwieście pięćdziesiąt) zł miesięcznie, płatne z góry do d
Czytaj więcej»

III RC 520/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Sygn. akt III RC 520/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2016 r. w G. sprawy z powództwa P. J. (1) przeciwko S. J. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powództwo oddala. Sygn. akt III RC 520/16 UZASADNIENIE Powód P. J. (1) wniósł o us
Czytaj więcej»

III RC 349/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Sygn. akt III RC 349/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w następującym w składzie Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant st. sekr. sądowy Ewelina Frątczak na rozprawie dnia 17 października 2016 r. w G. sprawyz powództwa B. M. przeciwko U. Ł. i W. Ł. o ustanowienie rozdzielności majątkowej powództwo oddala. Sygn. akt III RC 349/15 UZASADNIENIE Powód B. M. w pozwie z dnia 11 maja 201
Czytaj więcej»

II K 1358/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-01-22

Data publikacji: 2013-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 1358/11 3 Ds.334/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Małgorzata Kujawińska Ławnicy: ------------------------------- Protokolant: Patrycja Czarkowska w obecności Radosława Pencakowskiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie po rozpoznaniu dnia 22 stycznia 2013r sprawy: M. C. (1) ( C. ) urodz. (...) , W. , syna S. i J. zd. S. , oskarżonego o to, że: w dniu 11 maja 2011 r
Czytaj więcej»

I Ns 318/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 318/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Gabrysz Protokolant: sekr. sąd. Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w K. przy udziale Gminy Miejskiej G. o zasiedzenie służebności przesyłu I stwierdza, że z dniem 07 lipca 2013 roku wnioskodawca (...) S.A. w K. nabył przez zasiedzenie na czas nieokreślony służeb
Czytaj więcej»

I C 942/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-11-08

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Organozator tutystyki ponosi odpowiedzialność w przypadku nienależytego wykonania umowy, za szkodę majątkową i niemajątkową ( zamarnowany urlop)
Sygn. akt I C 942/12 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 listopada 2013 roku. Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Szczepanowski Protokolant: sekr. sąd. Urszula Adamczak po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa E. P. i M. P. przeciwko Centrum (...) Sp. z o.o. w P. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Centrum (...) Sp. z o.o. w P. na rzecz powódki E. P. kwotę 467,35 zł (
Czytaj więcej»