Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
143

I C 1144/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-12-28

Data publikacji: 2013-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1144/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2012 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko E. K. (1) o zapłatę I zasądza pozwanej E. K. (1) na rzecz strony powodowej Gminy G. kwotę 17.955,28 złotych (siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć i 28/1
Czytaj więcej»

I C 1804/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-22

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1804/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddziału Terenowego we W. przeciwko D. N. ( N. ) o zapłatę I zasądza od pozwanej D. N. na rzecz strony powodowej Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddz
Czytaj więcej»

I Ns 318/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 318/16 UZASADNIENIE Po ostatecznym sprecyzowaniu żądania, w związku z ujawnieniem w toku postępowania, iż własności objętej wnioskiem nieruchomości Gmina Miejska G. nie nabyła na podstawie decyzji komunalizacyjnej (jak podano w uzasadnieniu wniosku), wnioskodawca (...) S.A. w K. wniósł o stwierdzenie, iż najpóźniej z dniem 6 lipca 2013 r. nabył przez zasiedzenie na czas nieokreślony służebność przesyłu na stanowiącej własność uczestniczki postępowania Gminy Miejskiej G. nieruchomo
Czytaj więcej»

I Ns 1176/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-01-23

Data publikacji: 2013-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 1176/12 POSTANOWIENIE Dnia 23 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 09 stycznia 2013 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z wniosku B. K. przy udziale uczestników postępowania E. S. , L. K. , A. K. i S. M. o stwierdzenie nabycia spadku po J. K. postanawia: stwierdzić, że spadek po J. K. , synu (...) , zmarłym w dniu 25 kwietnia 2
Czytaj więcej»

III RC 520/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 520/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2016 r. w G. sprawy z powództwa P. J. (1) przeciwko S. J. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powództwo oddala. Sygn. akt III RC 520/16 UZASADNIENIE Powód P. J. (1) wniósł o us
Czytaj więcej»

III RC 528/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-10-22

Data publikacji: 2013-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 528/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w następującym w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Urbanowicz Ławnicy ----------------------------------- Protokolant st. sądowy A. T. po rozpoznaniu na rozprawie dnia 14 października 2013 r. w G. sprawy z powództwa mał. N. S. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. Z. przeciwko Ł. S. o zasądzenie alimentów I zasądza od pozwanego Ł.
Czytaj więcej»

III RC 548/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-10-30

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 548/13 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. w Głogowie sprawy z powództwa mał. J. B. (1) działającego przez przedstawicielkę ustawową A. B. przeciwko R. B. (1) o podwyższenie alimentów I powództwo oddala, II nie obciąża stron kos
Czytaj więcej»

I C 1133/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1133/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia z 21 kwietnia 2015 r. strona powodowa Agencja Nieruchomości Rolnych w W. domagała się zasądzenia od pozwanego W. P. kwoty21.097,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu wskazała, że pozwany w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2012 r. bezumownie użytkował nieruchomości wchodzące w skład (...) Skarbu Państwa w granicach działki nr (...) ,obręb G. , gmina G. o pow.1
Czytaj więcej»

I C 387/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-04

Data publikacji: 2013-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C.387/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2013 r Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR A. T. Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Molka po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa: M. D. przeciwko : J. S. o zapłatę powództwo oddala Sędzia: Sygn. akt I C 387/12 UZASADNIENIE Powódka, M. D. domagała się w pozwie przeciwko J. S. zasądzenia kwoty 588zł tytułem wynagrodzenia za grudzień.
Czytaj więcej»

I C 346/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-04-17

Data publikacji: 2013-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 346/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa H. D. (1) i A. G. przeciwko S. D. o zapłatę zachowku I zasądza od pozwanego S. D. na rzecz powódki A. G. kwotę 9.473,59 złotych (dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy 59/100 z
Czytaj więcej»