Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
153

I C 715/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 715/15 UZASADNIENIE Powód, Miasto S. W. Zarząd (...) wniósł o zasądzenie od pozwanego D. P. kwoty 270,40zł złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 28 stycznia 2014r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania powód podał,że pozwany w dniu 14 stycznia 2014r.korzytsał z komunikacji miejskiej nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Powód zobowiązał pozwanego do zapłaty kwoty 266zł tytułem opłaty d
Czytaj więcej»

I C 1133/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1133/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia z 21 kwietnia 2015 r. strona powodowa Agencja Nieruchomości Rolnych w W. domagała się zasądzenia od pozwanego W. P. kwoty21.097,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu wskazała, że pozwany w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2012 r. bezumownie użytkował nieruchomości wchodzące w skład (...) Skarbu Państwa w granicach działki nr (...) ,obręb G. , gmina G. o pow.1
Czytaj więcej»

I C 1417/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Przeznaczenie przez powiat środków uzyskanych tytułem opłaty za wydanie karty pojazdu, pobranej na podstawie par.1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.Nr 137, poz.1310), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie oznacza wyzbycie się wzbogacenia (...)
Sygn. akt I C 1417/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Gabrysz Protokolant: Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) na rzecz powoda R. M. kwotę 425 złotych (czterysta dwadzieścia pięć złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 1804/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-22

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1804/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddziału Terenowego we W. przeciwko D. N. ( N. ) o zapłatę I zasądza od pozwanej D. N. na rzecz strony powodowej Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddz
Czytaj więcej»

I C 2163/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

S a.a.Sygn. akt I C 2163/15 UZASADNIENIE Strona powodowa Gmina Miejska w G. – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w G. w pozwie z dnia 16 listopada 2015 r. skierowanym przeciwko pozwanym L. Z. (1) , D. Z. , W. Z. i U. B. (1) domagała się orzeczenia wobec pozwanych eksmisji z pomieszczenia tymczasowego położonego w G. przy ul. (...) . Uzasadniając swoje stanowisko strona powodowa podała, iż 01.07.2014 r. zawarła z pozwanymi umowę najmu na pomieszczenie tymczasowe położone w G. przy ul.(...) . Umowa z
Czytaj więcej»

I C 2302/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: solidarna odpowiedzialność poręczycieli
Sygn. akt I C 2302/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Szyszka Protokolant: sekr. sąd. Hanna Lipecka po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa Powiatu G. – Powiatowego Urzędu Pracy w G. przeciwko M. B. i D. P. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych M. B. i D. P. na rzecz strony powodowej Powiatu G. – Powiatowego Urzędu
Czytaj więcej»

I C 2447/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 2447/14 UZASADNIENIE Powód K. P. domagał się w pozwie skierowanym przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. zasądzenia kwoty 10.000,00zł tytułem świadczenia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. W uzasadnieniu żądania powód podał ,że w dniu 08.09.2011r. uległ wypadkowi w pracy w wyniku którego doznał całkowitego zwichnięcia stawu łokcia prawego. Leczenie urazu zakończyło się operacją. Po zabiegu pozostał przykurcz i duża blizna , a nadto wystąpiła pour
Czytaj więcej»

II K 1278/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-04-19

Data publikacji: 2013-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dwa lata pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze
Sygn. akt II K 1278/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2013r. Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Mudryk Ławnicy: ---------------------- Protokolant: Katarzyna Ratajczak w obecności Gabrieli Wenc prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2013r. sprawy: R. S. ( S. ) s. Ł. i G. , zd. R. , ur. (...) w G. , zam. ul. (...) , (...)-(...) G. , oskarżonego o to, że: w dniu 27 lipca 2011r. na trasie
Czytaj więcej»

II K 1971/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-28

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 1971/12 3 Ds. 611/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2013r Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Małgorzata Kujawińska Protokolant: Patrycja Czarkowska w obecności Małgorzaty Jaros Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie po rozpoznaniu dnia 28 lutego 2013r sprawy: M. K. ( K. ) urodz. (...) w B. , syna M. i G. zd. L. , oskarżonego o to, że: I W dniu 06 października 2011 roku we W. woj. (...) działając z góry powziętym
Czytaj więcej»

III RC 165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2014-05-12

Data publikacji: 2014-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: częściowe uwzględnienie powództwa
Sygn. akt III RC 165/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny Ławnicy Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2014 r. w Głogowie sprawy z powództwa mał. M. S. (1) działającej przez przedstawicielkę ustawową S. S. (1) przeciwko M. S. (2) o podwyższenie alimentów I alimenty zasądzone od pozwanego M. S. (2) na rzecz małoletn
Czytaj więcej»