Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
153

I C 1232/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-04-10

Data publikacji: 2013-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C .1232/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Agnieszka Jakubiszyn –Turkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Molka po rozpoznaniu w dniu 03 kwietnia 2013 w Głogowie z powództwa: W. D. przeciwko : Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki W. D. kwoty: - 322,56 zł ( słownie: trzysta dwa
Czytaj więcej»

I C 1344/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-01-30

Data publikacji: 2013-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1344/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa M. F. (1) przeciwko M. F. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda M. F. (1) na rzecz pozwanej M. F. kwotę 2.434,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Sędzia: I C 1344/
Czytaj więcej»

I C 1332/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-06

Data publikacji: 2013-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1332/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko G. G. (1) ( G. ) o zapłatę I zasądza od pozwanego G. G. (1) na rzecz powódki M. M. (1) kwotę 2.695,00 złotych (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć 00/100 zł)
Czytaj więcej»

I C 1417/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Przeznaczenie przez powiat środków uzyskanych tytułem opłaty za wydanie karty pojazdu, pobranej na podstawie par.1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.Nr 137, poz.1310), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie oznacza wyzbycie się wzbogacenia (...)
Sygn. akt I C 1417/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Gabrysz Protokolant: Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) na rzecz powoda R. M. kwotę 425 złotych (czterysta dwadzieścia pięć złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 1444/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-01-24

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1444/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko P. G. o wydanie nieruchomości I nakazuje pozwanemu P. G. , aby wydał stronie powodowej Agencji Nieruchomości Rolnych w W. nieruchomość nie
Czytaj więcej»

I C 1409/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-12-12

Data publikacji: 2013-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1409/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2012 roku w Głogowie sprawy z powództwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. T. D. we W. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we W. przeciwko Zespołowi (...) w G. o zapłatę I za
Czytaj więcej»

I C 1447/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-08-07

Data publikacji: 2013-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1447/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Jakubiszyn-Turkiewicz Protokolant: sekr. sąd. Joanna Czerniak po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2013 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa K. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej Oddziałowi we W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej Oddział we W. na rzecz powoda K. F. kwotę 7.000
Czytaj więcej»

I C 2163/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

S a.a.Sygn. akt I C 2163/15 UZASADNIENIE Strona powodowa Gmina Miejska w G. – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w G. w pozwie z dnia 16 listopada 2015 r. skierowanym przeciwko pozwanym L. Z. (1) , D. Z. , W. Z. i U. B. (1) domagała się orzeczenia wobec pozwanych eksmisji z pomieszczenia tymczasowego położonego w G. przy ul. (...) . Uzasadniając swoje stanowisko strona powodowa podała, iż 01.07.2014 r. zawarła z pozwanymi umowę najmu na pomieszczenie tymczasowe położone w G. przy ul.(...) . Umowa z
Czytaj więcej»

I C 1804/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-22

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1804/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddziału Terenowego we W. przeciwko D. N. ( N. ) o zapłatę I zasądza od pozwanej D. N. na rzecz strony powodowej Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddz
Czytaj więcej»

I C 2302/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: solidarna odpowiedzialność poręczycieli
Sygn. akt I C 2302/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Szyszka Protokolant: sekr. sąd. Hanna Lipecka po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa Powiatu G. – Powiatowego Urzędu Pracy w G. przeciwko M. B. i D. P. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych M. B. i D. P. na rzecz strony powodowej Powiatu G. – Powiatowego Urzędu
Czytaj więcej»