Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
153

I C 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-06-27

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 344/13 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa (...) .á r.l. z siedzibą w L. ( L. ) przeciwko J. G. ( G. ) o zapłatę I zasądza od pozwanego J. G. na rzecz strony powodowej (...) .á r.l. z siedzibą w L. ( L. ) kwotę 159,000 złotyc
Czytaj więcej»

I C 346/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-04-17

Data publikacji: 2013-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 346/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa H. D. (1) i A. G. przeciwko S. D. o zapłatę zachowku I zasądza od pozwanego S. D. na rzecz powódki A. G. kwotę 9.473,59 złotych (dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy 59/100 z
Czytaj więcej»

I C 387/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-04

Data publikacji: 2013-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C.387/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2013 r Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR A. T. Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Molka po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa: M. D. przeciwko : J. S. o zapłatę powództwo oddala Sędzia: Sygn. akt I C 387/12 UZASADNIENIE Powódka, M. D. domagała się w pozwie przeciwko J. S. zasądzenia kwoty 588zł tytułem wynagrodzenia za grudzień.
Czytaj więcej»

I C 434/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 434/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa E. W. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. W. kwotę 55.000,00 złotych (pięćdzie
Czytaj więcej»

I C 467/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C .467/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Agnieszka Jakubiszyn –Turkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Molka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2103 r. w Głogowie sprawy z powództwa : · R. B. przeciwko : (...) S.A V. (...) w W. o zapłatę I .zasądza od strony pozwanej C. Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda R. B. kwotę 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 556/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2013-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 556/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2012 roku w Głogowie sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki M. P. kwotę 2.033,59 złotych (dwa tysiące trzydzieści
Czytaj więcej»

I C 1007/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-02-20

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C . 1007/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR A. T. Protokolant: starszy sekretarz sądowy K. Molka po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 roku w Głogowie sprawy z powództwa P. Ż. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I oddala wniosek strony pozwanej o odrzucenie pozwu II zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) na rzecz powoda P. Ż. kwotę 425, 00 zł ( słownie : czterysta dwad
Czytaj więcej»

I C 1144/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2012-12-28

Data publikacji: 2013-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1144/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara Protokolant: Monika Mikicka po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2012 roku w Głogowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko E. K. (1) o zapłatę I zasądza pozwanej E. K. (1) na rzecz strony powodowej Gminy G. kwotę 17.955,28 złotych (siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć i 28/1
Czytaj więcej»

I C 715/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C 715/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Agnieszka Jakubiszyn –Turkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Molka po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2016 roku w Głogowie na rozprawie z powództwa Miasta S. W. Zarządu (...) przeciwko D. P. o zapłatę I . zasądza od pozwanego D. P. ( P. ) na rzecz strony powodowej Miasta S. W. Zarządu (...) kwotę 270,40 zł (sł
Czytaj więcej»

I C 715/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 715/15 UZASADNIENIE Powód, Miasto S. W. Zarząd (...) wniósł o zasądzenie od pozwanego D. P. kwoty 270,40zł złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 28 stycznia 2014r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania powód podał,że pozwany w dniu 14 stycznia 2014r.korzytsał z komunikacji miejskiej nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Powód zobowiązał pozwanego do zapłaty kwoty 266zł tytułem opłaty d
Czytaj więcej»